- Конституція стаття 5: ПРАВО визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. -

понеділок, 10 липня 2017 р.

ЩО ТАКЕ «РЕЗЕРВНА АРМІЯ» за 7-ю редакцією??

«РЕЗЕРВНА АРМІЯ», або «ТЕРИТОРІАЛЬНА САМООБОРОНА» − це
Воїни резерву, які:
 – відслужили строкову службу, досягли віку 25 років та пройшли відповідну перепідготовку;

субота, 8 липня 2017 р.

ЩО ТАКЕ «НАРОДОВЛАДДЯ» за 7-ю редакцією??

Народовладдя – це коли «народ» сам собі пише закони і живе за ними.
Що таке народ??
Народ – це многолика спільнота з розмаїттям характерів, потреб і інтересів окремих «людей» (особистостей);
Що таке «людина»??
Отут і камінь спотикання. На це питання багато століть і тисячоліть шукають відповідь кращі уми людства. Генетично − це 16 психотипів людей (за класифікацією психологів); це 4 поведінкових підвиди (за класифікацією антропологів-палеопсихологів – послідовників вчення Бориса Поршнєва); Соціально – це набуті в соціумі релігійні уподобання, національні і сімейні традиції, людські (і нелюдські) цінності, освітні рівні, співіснування мінімум 3-х поколінь та багато інших особливостей, які разом вносять різної ваги суперечності в соціальні відносини людей.

ЩО ТАКЕ «ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ» за 7-ю редакцією??

Константа 2.1.. Носієм суверенітету, Гарантом Конституції і єдиною владою в державі є її громадяни – Український народ. Громадяни здійснюють владу безпосередньо і через представницькі органи місцевого, та державного самоврядування. [5]
«ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ» − це та сила, яка має політичну волю, матеріальні, моральні, фінансові ресурси і відповідні правоохоронні структури, які здатні тримати суспільні відносини в рамках Конституції і законів.

Необхідність прийняття і коротка анотація до проекту Народної Конституції

Уже стало аксіомою, що кожна соціальна революція завершується новою Народною Конституцією, яка узаконює перемогу народу і новий суспільний устрій в державі.

четвер, 4 травня 2017 р.

АМНІСТІЯ ЗЛОЧИННИМ СТАТКАМ, ЯК ВИХІД З ТУПИКА

В ряду провідних факторів, які унеможливлюють вихід із затяжної системної кризи є один з наслідків пограбування держави, а саме – страх, породжений шаткістю правового становища грабіжників.
Злочинці від вседозволеності і безкарності в ражі грабежу так наслідили нелегітимністю «приватизації», що це можна кваліфікувати, як злочинне привласнення народного добра, що дає нам достатньо правових підстав до повернення в правове поле і конфіскації награбованого.

середа, 3 травня 2017 р.

Р А Б С Т В О

Білі люди, нащадки запорожців, на своїй землі − раби…
Яке безглуздя!
Для багатьох народів рабство не переривалось від ветхозавітних часів. Рабство лише змінювало свої форми. І, в 1785р, Московія вільним від трипільських часів українцям також принесла найбрутальніше рабство − кріпацтво.

МАЙДАНИ – ПРООБРАЗ ГАРАНТА КОНСТИТУЦІЇ

Політичні відносини складаються між великими
соціальними утвореннями (класами,соціальними
верствами, макрогрупами і т.д.), але в якості
субʼєктів політичних відносин великі соціальні
спільноти виступають лише опосередковано
в силу того, що вони як такі неорганізовані.
(Цитата з підручника конституційного права)